2017-05-24

Alte cheltuieli legate de spălătoria auto self-service

Considerăm util să atragem atenţia clienţilor noştri şi asupra altor tipuri de cheltuieli de proiect, ivite în investiţie, în afara chetuielilor de achiziţionare a instalaţiei. În cele ce urmează am încercat să enumerăm acele cheltuieli mai importante, care de obicei încarcă bugetul proprietarului în procesul de investiţie.În mod obişnuit aceste chetuieli nu fac parte din oferta prezentată şi nici nu sunt incluse în limitele de executare a scoietăţii noastre.

Important! Enumerarea este valabilă în primul rând în cazul instalării sistemelor DiBO 2000.

În toate cazurile investitorul este cel care pune la dispoziţie utilităţile publice necesare funcţionării, prin expunerea până la punctul de instalare. Acest punct de expunere de cele mai multe ori este podeaua containerului, respectiv unele staţii de spălare. Mai multe informaţii despre utilităţile necesare bunei funcţionări sunt relatate pe următoarea pagină de  bază de date .

În general vorbind, întotdeauna este necesar ca unitatea să fie racordată la utilităţile de apă, canalizare şi energie electrică. în funcţie de modul de încălzire a apei şi de bugetul care stă la dispoziţia investitorului. Un rol important poate juca şi gazul, căci în momentul de faţă cel mai simplu şi eficient mod de încălzire a apei din punct de vedere al costurilor este încălzirea prin gaz metan. În funcţie de alte condiţii de care dispune terenul, poate va fi necesar amenajarea şi a unui canal pluvial.

Un element important, însă şi foarte costisitor este amenajarea podelei dedesubtul spălătoriei, în funcţie de numărul staţiilor de spălare, construit conform stratificaţiei specificate în planul de execuţie. În acesta vor fi incluse/clădite conductele protectoare necesare funcţionării sistemului mecanice şi cea de spălare şi alte reţele de cabluri, conducte, de exemplu cele pentru conectarea interfaţelor de gestionare clienţi, pentru evacuarea apelor reziduale sau cele pentru menţinerea funcţionării sistemului de dezgheţare.

De asemenea în cadrul acestei construcţii de bază vor fi amenajate decantoare pentru nămol aferente unor staţii de spălare. Sfătuim realizarea acestora cu ajutorul cofrajelor de piatră, care sunt o soluţie simplă, rapidă, necostisitoare şi nu necesită multă mentenanţă. În opinia noastră nu este convenabil folosirea decantoarelor pentru nămol prefabricate. Acestea, pe lângă faptul că sunt costisitoare, nu reprezintă niciun fel de avantaj din punct de vedere practic.

Menţiune: Nu credem că ar fi necesar construirea unui separator de nămol între decantoarele de nămol al suprafeţelor de spălare şi separatorul de ulei. Fără discuţii, că ceva nămol va curge şi în separatorul de ulei, însă această cantitate poate fi eliminat uşor şi fără probleme, odată cu golirea necesară şi periodică a separatorului. 

Va fi necesar amenajarea în sol, în afara perimetrului spălătoriei, a unui separator de ulei, conform proiectului elaborat de arhitect şi raportat la nivelul de emanare de apă a instalaţiei. Societatea noastră recomandă în primul rând folosirea utilajelor produse de întreprinderea germană ACO. Experienţa arată că obiectul din material plastic, de calitate poate fi amenajat uşor şi rapid, este simplu de întreţinut şi are un preţ acceptabil.

Sfat: Încercaţi să procuraţi aceste obiecte din material plastic de la un comerciant specializat în domeniu, deoarece distribuitorii instalaţiilor de spălare auto, ca şi noi, doar intermediem acestea, aplicând preţuri mult superioare.

Mai trebuie luat în considerare şi reţeaua de ţevi incluse în podea, care înseamnă în medie 250 de metri de reţea de ţevi cu cinci straturi per staţie de spălare, împreaună cu armătură. Ţeava cu cinci straturi trebuie montat în stratul final de beton, pe plasă de sârmă. În plus trebuie avut în vedere şi cheltuielile încărcării instalaţiei cu solar glicol.

Menţiune: Ofertele noastre pot cuprinde opţional sistemul de distributor/colector  şi pompa primară pentru încălzirea prin pardoseală, respectiv gestionarea acestora prin calculator, în primul rând din cauza necesităţii comenzii centrale.

Calculul făcut nu cuprinde cheltuielile legate de sistemul de horn construite în structura construcţiei şi conform normelor legale locale în vigoare, şi nici cheltuielile obţinerii autorizaţiilor necesare construirii acestuia. Principalul motiv al acestuia este faptul că modul de evacuare autorizată a fumului din încăperile mecanice diferă de la un prestator la altul şi de la o zonă la altul. Nu este recomandat nici construirea hornului în cazul structurilor de construcţii care nu sunt asigurate/garantate de producător. La cazanele noastre noi de fiecare dată încorporăm sisteme de hornuri de marca TRICOX, care pot fi uşor achiziţionate prin comercianţii de domeniu în orice zonă a ţării.

Nu face parte din ofertă în general structura construcţiei spălătoriei auto şi încăperea mecanică. Societatea noastră oferă clienţilor săi două tipuri de soluţii pentru structurile de construcţie. Oferta cu privire de aceasta să solicitaţi de fiecare dată de la omul de legătură cu care ţineţi contactul.

Menţiune: Ca o experienţă deja constatată putem să susţinem că cheltuielile structurilor de construcţie efectuate personal sau individual, având în vedere cheltuielile de proiectare individuală şi cele de execuţie, chiar şi dificultatea de executare, sunt egale sau în unele cazuri chiar depăşesc cheltuielile structurilor prefabricate. În procesul de comparare a ofertelor, acordaţi o atenţie specială care element cu care comparaţi. Oare este identică oferta din punct de vedere al conţinutului tehnic şi estetic?

Important: Merită luat în considerare şi faptul, că structurile prefabricate conţin toate acele elemente adiţionale, care sunt relevante în procesul de instalare tehnologică, de exemplu punctele de conectare pentru braţele rotative, sau chiar sistemul de jgheaburi metalice pentru cabluri.

Aşa cum am mai menţionat în punctul anterior, reprezintă o etapă foarte importantă în procesul de investiţie amenajarea încăperii mecanice antiîngheţ cu măsurile minimale (Lăţime: 2.500 mm x Lungime: 6.000mm, Înălţime: 2.500 mm) şi cu dimensiunile minimale nete pentru deschiderea uşilor (900mm x 2.100mm).

Menţiune: Aşa cum arată şi cifrele, dimensiunile încăperii depăşesc considerabil necesarul de suprafaţă pentru soluţiile mecanice de tip dulap, motivul fiind în primul rând conţinutul mecanic mai ridicat şi forma de funcţionare specifică mai ales centrurile de spălare auto. Acesta din urmă nu poate sau eventual prin mari compromisuri poate fi realizat în cazul construcţiei de tip dulap.

În orice caz luaţi în calcul cheltuielile legate de materialul şi instalarea sistemului de iluminare a spaţiilor de spălare. În prezent sugerăm amenajarea a 4-4 armături cu tub luminescent mono cu caracteristici anti-aburi şi praf, per staţie, fiecare cu 58W putere, instalat cu tub neon cu iluminare rece-alb.

Menţiune: Într-un pachet de program opţional, comanda iluminării poate fi realizată şi prin sistem operaţional, chiar şi de la distanţă.

Rezervorul pentru colectarea lichidului necesar funcţionării fără îngheţ trebuie amplasat direct lângă încăperea mecanică. Putem furniza specificaţiile tehnice clienţilor în cazul în care cunoaştem detaliile instalaţiei, sau propunem o ofertă concretă.

Oferta nu prevede cheltuielile între instalaţia mecanică centrală a setului de pompă cu presiune înaltă şi punctele de conectare a braţelor rotative a unor staţii de spălare. Acesta se datorează în primul rând faptului că în momentul predării ofertei nu se cunosc încă dimensiunile structurii construcţiei realizabile şi punctul de amplasare a unităţii mecanice.

În toate cazurile sugerăm crearea posibilităţii de conectare la internet în încăperea mecanică prin folosirea unui switch router cu mai multe porturi (pe cât posibil POE). Acesta poate fi utilizat uşor pentru transmiterea semnalelor imagistice a instalaţiei de camere montate, respectiv reprezintă un element cheie în utilizare în practică a funcţiei folosirii de la distanţă a sistemului, funcţie care este şi aşa prevăzută la un preţ de bază.

Important! Fac parte din ofertele noastre următoarele elemente dintre cele menţionate mai sus:

  • Încăpere mecanică,
  • Structură construcţie,
  • Sistemul de jgheaburi metalice pentru cabluri,
  • Sistemul de iluminare a spaţiilor de spălare,
  • Sistem de suport a braţelor rotative,
  • Set de pompe cu presiune înaltă.

În cazul executării construcţiei de bază asigurăm de fiecare dată asistenţă totală în proiectare şi executare, respectiv supraveghere şi ajutor personal sau prin telefon. Furnizăm acele parametri de dimensiuni de bază cu privire la construcţie, care sunt necesare pentru ca acesta să fie utilizabilă şi pe care noi înşine le folosim în cadrul instalaţiilor noastre.

Întrebări frecvente ,